Dobrodošli

Odvjetnički ured

Bosnić Tabain

Ovdje smo kako bismo napravili razliku za svakog našeg klijenta, za svakoga od nas, svaki dana

Područje prava

Osiguranje
 • Pomorsko
 • Avijacija
 • Rješavanje odštetnih zahtjeva
 • Odgovornost izvođača
 • Cyber rizici
 • Tjelesne ozljede
 • Menađerska odgovornost
 • Profesionalna i javna odgovornost
 • Odgovornost za neispravan proizvod
 • Imovinske štete
 • Reosiguranja
Trgovačko pravo
 • Savjetodavne usluge u vezi s osnivanjem trgovačkih društava, priprema svih potrebnih dokumenata za osnivanje društava, te zastupanje u postupcima upisa u sudski registar
 • Priprema i savjetovanje o organizaciji glavnih skupština društava
 • Savjetovanje i priprema dokumenata potrebnih za statusne promjene trgovačkih društava
 • Priprema organizacijskih dokumenata, kao što su poslovnici o radu uprave, o radu nadzornog odbora i sl.

Pomorsko pravo
 • Upis brodova u upisnik brodova
 • Statusna pitanja (hipoteke, ovrhe na brodovima, ugovori o iskorištavanju brodova…)
 • Savjetovanje charter tvrtki
 • Savjetovanje koncesionara marina
 • Savjetovanje brodopopravljača
Radno pravo
 • Pripreme ugovora o radu, menadžerskih ugovora
 • Raskidi i otkazi ugovora o radu
 • Priprema organizacijskih dokumenata, kao što su pravilnici o radu, kolektivni ugovori, pravilnici o naknadi plaće i sl.
 • Zastupanje u radnim sporovima

Obvezno pravo
 • Naknada štete
 • Naplata potraživanja
 • Savjetovanje pri sklapanju građevinskih ugovora, realizaciji građevinskih pothvata i rješavanju građevinskih sporova
 • Zastupanje u postupcima javne nabave
Zaštita prava intelektualnog vlasništva
 • Pretraživanje žigova i patenata
 • Registracija žigova i patenata
 • Praćenje važenja registriranih žigova, patenata, te produživanje njihova važenja
 • Registracija naziva domene

Stvarno pravo
 • Ispitivanje vlasništva za kupca nekretnina
 • Upis stvarnih prava u zemljišne knjige
 • Prijenos vlasništva
 • Ugovorni odnosi
 • Zastupanje u vlasničkim sporovima
Stečajno pravo
 • Predlaganje stečajeva
 • Zastupanje u stečajnim postupcima
 • Zastupanje u odborima vjerovnika
 • Zastupanje u predstečajnim postupcima

Pripajanje i spajanje
 • Strukturiranje pripajanja i spajanja
 • Sastav plana podjele društva
 • Provođenje pravnog due diligencea
Nasljedno pravo
 • Zastupanje u reguliranju prava nasljednika
 • Izrada oporuka
 • Izrada ugovora o doživotnom uzdržavanju

Alternativno rješavanje sporova
 • Zastupanje u arbitražnim sporovima pri Stalnom arbitražnom sudištu pri HGK
 • Zastupanje u postupku mirenja pri HUO ili HUM
Ovršno pravo
 • Zastupanje u ovršnim postupcima
 • Unovčenje hipoteka i fiducija

Javna nabava
 • Pravno savjetovanje naručitelja prilikom sastavljanja dokumentacije za nadmetanje i izrada dokumentacije
 • Pravno savjetovanje natjecatelja u pripremi ponuda i izrada dokumentacije
 • Podnošenje pravnih lijekova protiv dokumentacije za nadmetanje ili odluka javnih naručitelja
 • Sudjelovanje u svim fazama postupka

Tko smo mi?

O nama

Naši pravnici bave se parničnim i izvanparničnim pitanjima, te pružaju niz specijalnih pravnih usluga za mnoge gospodarske sektore. Iskustva osiguranja su duboko ugrađena u naš ured.

Specijalizirani smo za poslove osiguranja i reosiguranja, pomorstvo (zastupanje P&I klubova u postupcima naknada šteta, zastupanje u postupcima naknade štete zbog tjelesnih ozljeda i smrti, sudara, nasukanja, spašavanja, zagađenje, izrada pravnog okvira vezano uz financiranje i kupoprodaju plovila, upisi plovila u registar, hipoteka na plovilima, gradnja i popravak plovila, ugovori o zakupu plovila i teretnice, zaustavljanje plovila i / ili ovrha, pomorske luke, marine), zrakoplovstvo, bankarstvo i financije, građevinarstvo i inženjerstvo, zdravstvo, željeznice, nekretnine, međunarodna trgovina, transport i logistika…

S obzirom na bogata prethodna iskustva imamo iznimnu stručnost u parnicama i rješavanju sporova, posebno u obrani osiguranja i obveza potraživanja.

Što radimo?

Ovdje smo kako bi našim klijentima pružili jasan savjet, čak i kada su pitanja složena. Naše stručno znanje o odabranim industrijama znači da smo najbolji ljudi koji će vam pomoći u rješavanju izazova, danas i sutra.

Naši klijenti su globalni, pa tako i mi. Imamo opseg, razmjere i stručnost da budemo tu za vas, kad god ili gdje god trebate da poslujemo.

Proučavamo probleme iz različitih kutova i nudimo vam globalnu perspektivu, prilagođenu lokalnom okruženju Vašeg poslovanja. Pomažemo vam da razmišljate unaprijed te vam osnažujemo raznoliku paletu ideja, alata i tehnologija kako biste olakšali svoj život.

Gdje se nalazimo?